Raport bieżący nr 5/2017: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2017r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl