Raport bieżący nr 5/2019: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2019 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl