Raport bieżący nr 5/2023. Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem