Raport bieżący nr 6/2017: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem