Raport bieżący nr 6/2019: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 23 maja 2019 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem