Raport bieżący nr 6/2020: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl