Raport bieżący nr 7/2018: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2018 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl