Raport bieżący nr 8/2017: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 26 kwietnia 2017 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem