Raport bieżący nr 8/2018: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2018 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem