Raport bieżący nr 8/2019: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 23 maja 2019 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem