Raport bieżący nr 9/2013: Zawarcie umowy z Politechniką Poznańską
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem