Raport bieżący nr 9/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl