Raport bieżący nr 20/2012: Umowa znacząca
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem