Raport bieżący nr 28/2013: Program skupu akcji własnych Talex S.A.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem