Raport bieżący nr 6/2022. Sprostowanie treści raportów okresowych dotyczące liczby akcji posiadanych przez członka zarządu
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl