Raport bieżący nr 7/2023. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 21 czerwca 2023 r.
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem