Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

scroll icon
Raport roczny SA-R/2019 – korekta
Raport roczny SA-R/2019
Raport kwartalny SA-Q3/2019
Raport półroczny SA-P 2019
Raport kwartalny SA-Q1/2019
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem