Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

scroll icon
Raport roczny SA-R/2020
Raport kwartalny SA-Q3/2020
Raport półroczny SA-P 2020
Raport kwartalny SA-Q1/2020
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem