Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
26
czerwca
Raport bieżący nr 10/2024: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
05
czerwca
Raport bieżący nr 9/2024: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 5 czerwca 2024 r.
05
czerwca
Raport bieżący nr 8/2024: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
05
czerwca
Raport bieżący nr 7/2024: Wypłata dywidendy
09
maja
Raport bieżący nr 6/2024: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 5 czerwca 2024 r.
09
maja
Raport bieżący nr 5/2024: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 czerwca 2024 r.
09
maja
Raport bieżący nr 4/2024: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q1 2024)
22
kwietnia
Raport bieżący nr 3/2024: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
25
stycznia
Raport bieżący nr 2/2024: Zawarcie umowy sprzedaży
18
stycznia
Raport bieżący nr 1/2024: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl