Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
20
grudnia
Raport bieżący nr 27/2017: Informacja o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20
grudnia
Raport bieżący nr 26/2017: Zbycie akcji własnych
14
grudnia
Raport bieżący nr 25/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
08
grudnia
Raport bieżący nr 24/2017: Zawarcie umowy z PKP Energetyka Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
23
listopada
Raport bieżący nr 23/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
10
listopada
Raport bieżący nr 22/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)
07
listopada
Raport bieżący nr 21/2017: Zawarcie umowy z PKO BP S.A.
02
października
Raport bieżący nr 20/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
25
września
Raport bieżący nr 19/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
22
września
Raport bieżący nr 18/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)
16
sierpnia
Raport bieżący nr 17/2017: Zawarcie umowy z TERG S.A.
09
sierpnia
Raport bieżący nr 16/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
04
lipca
Raport bieżący nr 15/2017: Sprostowanie Raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
30
maja
Raport bieżący nr 14/2017: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
19
maja
Raport bieżący nr 13/2017: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
11
maja
Raport bieżący nr 12/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)
28
kwietnia
Raport bieżący nr 11/2017: Zawarcie umowy z Eurocash S.A.
28
kwietnia
Raport bieżący nr 10/2017: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki
26
kwietnia
Raport bieżący nr 9/2017: Wypłata dywidendy
26
kwietnia
Raport bieżący nr 8/2017: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 26 kwietnia 2017 r.
26
kwietnia
Raport bieżący nr 7/2017: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
30
marca
Raport bieżący nr 6/2017: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 26 kwietnia 2017r.
30
marca
Raport bieżący nr 5/2017: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2017r.
30
marca
Raport bieżący nr 4/2017: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
28
marca
Raport bieżący nr 3/2017: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
20
marca
Raport bieżący nr 2/2017: Umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego
30
stycznia
Raport bieżący nr 1/2017: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem