Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
30
grudnia
Raport bieżący nr 43/2013: Umowa znacząca
30
grudnia
Raport bieżący nr 42/2013: Umowa znacząca
06
grudnia
Raport bieżący nr 41/2013: Umowa znacząca
06
grudnia
Raport bieżący nr 40/2013: Umowa znacząca
31
października
Raport bieżący nr 39/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
28
października
Raport bieżący nr 38/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
21
października
Raport bieżący nr 37/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
14
października
Raport bieżący nr 36/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
07
października
Raport bieżący nr 35/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
01
października
Raport bieżący nr 34/2013: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
30
września
Raport bieżący nr 33/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
25
września
Raport bieżący nr 32/2013: Umowa znacząca
23
września
Raport bieżący nr 31/2013: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
16
września
Raport bieżący nr 30/2013: Zmiana umowy znaczącej
05
września
Raport bieżący nr 29/2013: Umowa znacząca
30
sierpnia
Raport bieżący nr 28/2013: Program skupu akcji własnych Talex S.A.
28
sierpnia
Raport bieżący nr 27/2013: Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
26
sierpnia
Raport bieżący nr 26/2013: Zmiana umowy znaczącej
06
sierpnia
Raport bieżący nr 25/2013: Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
24
lipca
Raport bieżący nr 24/2013: Umowa z Ministrem Gospodarki o dofinansowanie
11
lipca
Raport bieżący nr 23/2013: Zmiana Statutu Talex S.A.
09
lipca
Raport bieżący nr 22/2013: Zmiana umowy znaczącej z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
04
lipca
Raport bieżący nr 21/2013: Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o.
02
lipca
Raport bieżący nr 20/2013: Umowa znacząca
17
czerwca
Raport bieżący nr 19/2013: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
03
czerwca
Raport bieżący nr 18/2013: Umowa znacząca
25
kwietnia
Raport bieżący nr 17/2013: Powołanie członków organów Spółki
25
kwietnia
Raport bieżący nr 16/2013: Wypłata dywidendy
25
kwietnia
Raport bieżący nr 15/2013: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 kwietnia 2013 r.
25
kwietnia
Raport bieżący nr 14/2013: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
29
marca
Raport bieżący nr 13/2013: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
29
marca
Raport bieżący nr 12/2013: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.
29
marca
Raport bieżący nr 11/2013: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 r. Podstawa prawna
29
marca
Raport bieżący nr 10/2013: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 r.
28
marca
Raport bieżący nr 9/2013: Zawarcie umowy z Politechniką Poznańską
26
marca
Raport bieżący nr 8/2013: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
25
marca
Raport bieżący nr 7/2013: Zawarcie umowy z Grupą Allegro sp. z o.o.
01
marca
Raport bieżący nr 6/2013: Informacja o korekcie raportu SA-Q4 2012
25
stycznia
Raport bieżący nr 5/2013: Zawarcie umowy z ING Bank Śląski S.A.
25
stycznia
Raport bieżący nr 4/2013: Umowa znacząca
11
stycznia
Raport bieżący nr 3/2013: Umowa znacząca
07
stycznia
Raport bieżący nr 2/2013: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013
07
stycznia
Raport bieżący nr 1/2013: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl