Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
30
grudnia
Raport bieżący nr 30/2014: Umowa znacząca
22
grudnia
Raport bieżący nr 29/2014: Umowa znacząca
16
grudnia
Raport bieżący nr 28/2014: Umowa znacząca
04
grudnia
Raport bieżący nr 27/2014: Umowa znacząca
25
listopada
Raport bieżący nr 26/2014: Zawarcie umowy z Grupa Allegro Sp. z o.o.
04
listopada
Raport bieżący nr 25/2014: Umowa znacząca
16
października
Raport bieżący nr 24/2014: Umowa znacząca
29
września
Raport bieżący nr 23/2014: Zawarcie umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
09
września
Raport bieżący nr 22/2014: Umowa znacząca
03
września
Raport bieżący nr 21/2014: Umowa znacząca
01
sierpnia
Raport bieżący nr 20/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
28
lipca
Raport bieżący nr 19/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
21
lipca
Raport bieżący nr 18/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
16
lipca
Raport bieżący nr 17/2014: Umowa znacząca
14
lipca
Raport bieżący nr 16/2014: Nabycie przez Spółkę akcji własnych
25
czerwca
Raport bieżący nr 15/2014: Umowa znacząca
04
czerwca
Raport bieżący nr 14/2014: Ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki
08
maja
Raport bieżący nr 13/2014: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
08
maja
Raport bieżący nr 12/2014: Wypłata dywidendy
08
maja
Raport bieżący nr 11/2014: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 8 maja 2014 r.
08
maja
Raport bieżący nr 10/2014: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
11
kwietnia
Raport bieżący nr 9/2014: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 8 maja 2014 r.
11
kwietnia
Raport bieżący nr 8/2014: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2014 r.
07
kwietnia
Raport bieżący nr 7/2014: Umowa znacząca
01
kwietnia
Raport bieżący nr 6/2014: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
27
marca
Raport bieżący nr 5/2014: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
28
lutego
Raport bieżący nr 4/2014: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
19
lutego
Raport bieżący nr 3/2014: Umowa z Pekabud-Morasko Sp. z o.o.
22
stycznia
Raport bieżący nr 2/2014: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014
22
stycznia
Raport bieżący nr 1/2014: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl