Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
21
grudnia
Raport bieżący nr 21/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
05
grudnia
Raport bieżący nr 20/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
02
grudnia
Raport bieżący nr 19/2016: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
25
listopada
Raport bieżący nr 18/2016: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
08
listopada
Raport bieżący nr 17/2016: Zawarcie umowy z IBM Global Financing Polska sp. z o.o.
12
października
Raport bieżący nr 16/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
20
września
Raport bieżący nr 15/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
28
sierpnia
Raport bieżący nr 14/2016: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)
08
lipca
Raport bieżący nr 13/2016: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
11
maja
Raport bieżący nr 12/2016: Wypłata dywidendy
11
maja
Raport bieżący nr 11/2016: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2016 r
11
maja
Raport bieżący nr 10/2016: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
05
maja
Raport bieżący nr 9/2016: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
02
maja
Raport bieżący nr 8/2016: Umowa znacząca
15
kwietnia
Raport bieżący nr 7/2016: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2016 r.
15
kwietnia
Raport bieżący nr 6/2016: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2016 r.
22
lutego
Raport bieżący nr 5/2016: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
22
lutego
Raport bieżący nr 4/2016: Zmiana umowy znaczącej
22
lutego
Raport bieżący nr 3/2016: Umowa znacząca
29
stycznia
Raport bieżący nr 2/2016: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016
14
stycznia
Raport bieżący nr 1/2016: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 5% głosów na WZA
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl