Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
12
grudnia
Raport bieżący nr 13/2022. Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
22
czerwca
Raport bieżący nr 12/2022. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
07
czerwca
Raport bieżący nr 11/2022. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 7 czerwca 2022 r.
07
czerwca
Raport bieżący nr 10/2022. Powołanie członków organów Spółki
07
czerwca
Raport bieżący nr 9/2022. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
06
czerwca
Raport bieżący nr 8/2022. Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
03
czerwca
Raport bieżący nr 7/2022. Uzyskanie kolejnych zamówień w ramach realizacji umowy
30
maja
Raport bieżący nr 6/2022. Sprostowanie treści raportów okresowych dotyczące liczby akcji posiadanych przez członka zarządu
12
maja
Raport bieżący nr 5/2022. Usterka przy publikacji raportu bieżącego
12
maja
Raport bieżący nr 4/2022. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2022 r.
12
maja
Raport bieżący nr 3/2022. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2022
19
stycznia
Raport bieżący nr 2/2022: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2022
04
stycznia
Raport bieżący nr 1/2022: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – przekroczenie progu 5% głosów na WZA
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl