Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
28
grudnia
Raport bieżący nr 25/2015: Zawarcie umowy znaczącej z Credit Agricole Bank Polska S.A
28
grudnia
Raport bieżący nr 24/2015: Umowa znacząca
11
grudnia
Raport bieżący nr 23/2015: Umowa znacząca
07
grudnia
Raport bieżący nr 22/2015: Zmiana umowy znaczącej
18
listopada
Raport bieżący nr 21/2015: Umowa znacząca
26
października
Raport bieżący nr 20/2015: Umowa znacząca
12
października
Raport bieżący nr 19/2015: Umowa znacząca
12
października
Raport bieżący nr 18/2015: Umowa znacząca
02
września
Raport bieżący nr 17/2015: Umowa znacząca
06
lipca
Raport bieżący nr 16/2015: Umowa znacząca
26
czerwca
Raport bieżący nr 15/2015: Zawarcie umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
27
maja
Raport bieżący nr 14/2015: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15
maja
Raport bieżący nr 13/2015: Umowa znacząca
29
kwietnia
Raport bieżący nr 12/2015: Wypłata dywidendy
29
kwietnia
Raport bieżący nr 11/2015: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 29 kwietnia 2015 r.
29
kwietnia
Raport bieżący nr 10/2015: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
24
kwietnia
Raport bieżący nr 9/2015: Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami z bankiem PKO BP S.A.
07
kwietnia
Raport bieżący nr 8/2015: Umowa znacząca
01
kwietnia
Raport bieżący nr 7/2015: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r.
01
kwietnia
Raport bieżący nr 6/2015: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 kwietnia 2015 r.
30
marca
Raport bieżący nr 5/2015: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
30
marca
Raport bieżący nr 4/2015: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
13
marca
Raport bieżący nr 3/2015: Umowa znacząca
02
marca
Raport bieżący nr 2/2015: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
02
marca
Raport bieżący nr 1/2015: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl