Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
28
grudnia
Raport bieżący nr 24/2018: Zmiana umowy znaczącej
19
grudnia
Raport bieżący nr 23/2018: Sprostowanie raportu bieżącego nr 22/2018
19
grudnia
Raport bieżący nr 22/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
26
listopada
Raport bieżący nr 21/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A.
14
listopada
Raport bieżący nr 20/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
28
września
Raport bieżący nr 19/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
26
września
Raport bieżący nr 18/2018: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)
22
sierpnia
Raport bieżący nr 17/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od PKO BP S.A.
31
lipca
Raport bieżący nr 16/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
04
lipca
Raport bieżący nr 15/2018: Zawarcie umowy z bankiem PKO BP S.A.
15
maja
Raport bieżący nr 14/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
11
maja
Raport bieżący nr 13/2018: Powołanie członków organów Spółki
11
maja
Raport bieżący nr 12/2018: Wypłata dywidendy
11
maja
Raport bieżący nr 11/2018: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2018 r.
11
maja
Raport bieżący nr 10/2018: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
10
kwietnia
Raport bieżący nr 9/2018: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
10
kwietnia
Raport bieżący nr 8/2018: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2018 r.
10
kwietnia
Raport bieżący nr 7/2018: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2018 r.
28
marca
Raport bieżący nr 6/2018: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
23
marca
Raport bieżący nr 5/2018: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
15
marca
Raport bieżący nr 4/2018: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Limited Sp. z o.o.
02
marca
Raport bieżący nr 3/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
31
stycznia
Raport bieżący nr 2/2018: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018
05
stycznia
Raport bieżący nr 1/2018: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl