Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
17
listopada
Raport bieżący nr 13/2021: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q3)
19
lipca
Raport bieżący nr 12/2021: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.
16
lipca
Raport bieżący nr 11/2021: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
02
lipca
Raport bieżący nr 10/2021: Zawarcie umowy z bankiem PKO BP S.A.
28
maja
Raport bieżący nr 9/2021: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu
25
maja
Raport bieżący nr 8/2021: Wypłata dywidendy
25
maja
Raport bieżący nr 7/2021: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
25
maja
Raport bieżący nr 6/2021: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 25 maja 2021 r.
20
maja
Raport bieżący nr 5/2021: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q1)
27
kwietnia
Raport bieżący nr 4/2021: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 25 maja 2021 r.
27
kwietnia
Raport bieżący nr 3/2021: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2021 r.
21
kwietnia
Raport bieżący nr 2/2021: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
27
stycznia
Raport bieżący nr 1/2021: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2021
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl