Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
19
grudnia
Raport bieżący nr 22/2012: Umowa znacząca
12
grudnia
Raport bieżący nr 21/2012: Umowa znacząca
05
listopada
Raport bieżący nr 20/2012: Umowa znacząca
19
września
Raport bieżący nr 19/2012: Zawarcie umowy z Województwem Lubelskim
21
sierpnia
Raport bieżący nr 18/2012: Umowa znacząca
20
sierpnia
Raport bieżący nr 17/2012: Umowa znacząca
15
czerwca
Raport bieżący nr 16/2012: Umowa znacząca
11
czerwca
Raport bieżący nr 15/2012: Zawarcie umowy z Czeskim Bankiem Narodowym
05
czerwca
Raport bieżący nr 14/2012: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
24
kwietnia
Raport bieżący nr 13/2012: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
18
kwietnia
Raport bieżący nr 12/2012: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
18
kwietnia
Raport bieżący nr 11/2012: Wypłata dywidendy z zysku za rok 2011
18
kwietnia
Raport bieżący nr 10/2012: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 18 kwietnia 2012 r.
18
kwietnia
Raport bieżący nr 9/2012: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
30
marca
Raport bieżący nr 8/2012: Zawarcie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
22
marca
Raport bieżący nr 7/2012: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 18 kwietnia 2012 r.
22
marca
Raport bieżący nr 6/2012: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2012 r.
16
marca
Raport bieżący nr 5/2012: Informacja o planowanej wypłacie dywidendy
16
marca
Raport bieżący nr 4/2012: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
08
marca
Raport bieżący nr 3/2012: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
09
stycznia
Raport bieżący nr 2/2012: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012
09
stycznia
Raport bieżący nr 1/2012: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl