Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

scroll icon
18
grudnia
Raport bieżący nr 24/2020: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
16
grudnia
Raport bieżący nr 23/2020: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
15
grudnia
Raport bieżący nr 22/2020: Zmiana umowy znaczącej
11
grudnia
Raport bieżący nr 21/2020: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
24
listopada
Raport bieżący nr 20/2020: Dodatkowe dane finansowe dot. Raportu kwartalnego (SA-Q3 2020)
18
listopada
Raport bieżący nr 19/2020: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q3)
26
października
Raport bieżący nr 18/2020: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
10
września
Raport bieżący nr 17/2020: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)
28
lipca
Raport bieżący nr 16/2020: Zawarcie umowy z Eurocash S.A.
19
czerwca
Raport bieżący nr 15/2020: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
09
czerwca
Raport bieżący nr 14/2020: Wypłata dywidendy
09
czerwca
Raport bieżący nr 13/2020: Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 9 czerwca 2020 r.
09
czerwca
Raport bieżący nr 12/2020: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
03
czerwca
Raport bieżący nr 11/2020: Korekta raportu rocznego (SA-R 2019)
21
maja
Raport bieżący nr 10/2020: Zawarcie umowy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
20
maja
Raport bieżący nr 9/2020: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q1)
19
maja
Raport bieżący nr 8/2020: Zmiana Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r.
14
maja
Raport bieżący nr 7/2020: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 r.
14
maja
Raport bieżący nr 6/2020: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 czerwca 2020 r.
13
maja
Raport bieżący nr 5/2020: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
16
kwietnia
Raport bieżący nr 4/2020: Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R)
17
marca
Raport bieżący nr 3/2020: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
03
marca
Raport bieżący nr 2/2020: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
16
stycznia
Raport bieżący nr 1/2020 : Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020
Spółka notowana
na GPW
Jesteśmy
członkiem
Jesteśmy
członkiem
Napisz do naskontakt(at)talex(dot)pl